Ημερομηνία ισχύος: Απρίλιος 13, 2017

Καλώς ήρθατε στο Διαδικτυακό Τόπο της Jo Malone London (Ελλάδα)

Η Jo Malone London (Greece) Online παρέχει σε εσάς το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες που είναι διαθέσιμες στον Ιστοχώρο της, υπό τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις, την Πολιτική μας Απορρήτου και άλλους όρους και προϋποθέσεις και πολιτικές τις οποίες μπορείτε να βρείτε στον Ιστοχώρο μας σε σχέση με ορισμένες λειτουργίες, χαρακτηριστικά ή διαφημίσεις όπως επίσης και σε σχέση με την εξυπηρέτηση πελατών, τα οποία όλα θεωρούνται μέρος από, και περιλαμβάνονται σε, αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις (αθροιστικά αναφερόμενο εφεξής (collectively, "Όροι και Προϋποθέσεις"). Με την πρόσβαση στον ή τη χρήση του Ιστοχώρου, αναγνωρίζετε ότι έχετε διαβάσει, κατανοείτε και συμφωνείτε, χωρίς περιορισμό ή επιφύλαξη, να δεσμευτείτε από αυτούς τους Όρους και τις Προϋποθέσεις.

1.    Απόρρητο

Παρακαλώ διαβάστε την Πολιτική Απορρήτου, μας ώστε να μπορέσετε να καταλάβετε την πρακτική μας περί απορρήτου και προστασίας προσωπικών δεδομένων.

2.    Προϊόντα και Υπηρεσίες για Προσωπική Χρήση

Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που περιγράφονται στον Ιστοχώρο, και οποιαδήποτε δείγματα αυτών που μπορεί να σας παρέχουμε, είναι αποκλειστικά για προσωπική χρήση. Δεν μπορείτε να πουλήσετε ή μεταπωλήσετε οποιοδήποτε από τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες, ή τα δείγματα αυτών τα οποία λαμβάνετε από εμάς. Διατηρούμε το δικαίωμα, με ή άνευ ειδοποίησης, να ακυρώσουμε ή να μειώσουμε την ποσότητα οποιουδήποτε προϊόντος ή υπηρεσίας που θα σας προσφερθεί, που εμείς πιστεύουμε, κατά μόνη τη διακριτική μας ευχέρεια, ότι θα μπορούσε να καταλήξει σε παραβίαση των Όρων και Προϋποθέσεών μας.

3.    Ακρίβεια των Πληροφοριών

Προσπαθούμε να είμαστε όσο το δυνατό πιο ακριβείς όταν περιγράφουμε τα προϊόντα μας στον Ιστοχώρο. Ωστόσο, στο βαθμό που μας επιτρέπεται από το εφαρμοστέο δίκαιο, δεν εγγυόμαστε ότι οι περιγραφές του προϊόντος, τα χρώματα, οι πληροφορίες ή άλλο περιεχόμενο διαθέσιμο στον Ιστοχώρο είναι ακριβή, ολοκληρωμένα, αξιόπιστα, επίκαιρα ή χωρίς λάθη.

4.    Πνευματική Ιδιοκτησία

Όλες οι πληροφορίες και το περιεχόμενο που είναι διαθέσιμα σε αυτόν τον Ιστοχώρο και η «εμφάνιση και αίσθησή» του (“look and feel”), συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμούς, των εμπορικών σημάτων, λογότυπων, σημάτων υπηρεσιών, κειμένου, γραφικών, εικονιδίων, εικόνων, ηχητικών κλιπ, συλλογών δεδομένων και λογισμικού, και η συλλογή και οργάνωση αυτών (αθροιστικά εφεξής αναφερόμενα το «Περιεχόμενο») είναι η ιδιοκτησία της Jo Malone London (Greece) Online, των θυγατρικών μας, των συνεργατών μας ή των δικαιοπαρόχων μας, και προστατεύονται από τους ελληνικούς νόμους, τους νόμους των Ηνωμένων Πολιτείών και διεθνείς νόμους, συμπεριλαμβανομένων νόμων σχετικών με την προστασία πνευματικών δικαιωμάτων και εμπορικών σημάτων.

Με εξαίρεση όσων εκτίθενται στις περιορισμένες άδειες στην Ενότητα 5, ή όπως απαιτείται από το εφαρμοστέο δίκαιο, ούτε το Περιεχόμενο, ούτε οποιοδήποτε τμήμα του Ιστοχώρου μπορεί να χρησιμοποιηθεί, αναπαραχθεί, αντιγραφεί, πουληθεί, μεταπωληθεί, γίνει προσβάσιμο, τροποποιηθεί ή αλλιώς αποτελέσει αντικείμενο εκμετάλλευσης ολικά ή εν μέρει, για οποιαδήποτε σκοπό χωρίς τη ρητή, προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεσή μας.

5.    Περιορισμένες Άδειες

Σας παρέχουμε μία περιορισμένη, ανακλητή και μη-αποκλειστική άδεια για να έχετε πρόσβαση και να κάνετε προσωπική χρήση του Ιστοχώρου. Αυτή η περιορισμένη άδεια δεν συμπεριλαμβάνει το δικαίωμα να: (α) διαμορφώνετε ή να χρησιμοποιείτε τεχνικές διαμόρφωσης (framing techniques) για να περιορίσετε του Ιστοχώρου ή κάποιο κομμάτι αυτού, (β) αναδημοσιεύετε, αναδιανέμετε, μεταδίδετε, πωλείτε, αδειοδοτείτε ή κατεβάζετε τον Ιστοχώρο ή οποιοδήποτε και/ή όλο το Περιεχόμενο (εκτός από τη μέθοδο του caching ή όπως είναι αναγκαίο για να δείτε τον Ιστοχώρο), (γ) κάνετε οποιαδήποτε χρήση του Ιστοχώρου ή μέρους και/ή όλου του Περιεχομένου παρά μόνο για προσωπική χρήση, (δ) τροποποιείτε, αναστρέφετε τη λειτουργία του ή δημιουργείτε παράγωγες εργασίες βασιζόμενες είτε στον Ιστοχώρο ή σε οποιοδήποτε και/ή σε όλο το Περιεχόμενο, (ε) συλλέγετε λογιστικές πληροφορίες προς όφελος δικό σας ή κάποιου τρίτου, (στ) χρησιμοποιείτε οποιαδήποτε αρχεία meta tags ή κάθε άλλο «κρυφό κείμενο» χρησιμοποιώντας οποιοδήποτε και/ή όλο το Περιεχόμενο ή (ζ) χρησιμοποιείτε λογισμικά ρομπότ, «αράχνες» (spiders), «ερπετά» (crawlers) ή παρόμοια εργαλεία συλλογής και απόσπασης δεδομένων ή κάνετε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια μπορεί να επιβάλλει υπέρμετρο βάρος ή φορτίο στην υποδομή μας. Πρέπει να διατηρείτε, χωρίς μεταβολή, όλες τις ιδιοκτησιακές ειδοποιήσεις στην Ιστοσελίδα ή αυτές που είναι επισυναπτόμενες ή που περιέχονται στην Ιστοσελίδα.

Σας παρέχουμε επίσης μία περιορισμένη, ανακλητή και μη-αποκλειστική άδεια να δημιουργήσετε μία υπερσύνδεση στην αρχική σελίδα του Ιστοχώρου για αποκλειστικά προσωπική, μη-εμπορική χρήση. Ένας διαδικτυακός τόπος ο οποίος συνδέεται με τον Ιστοχώρο (i) μπορεί να συνδέεται, αλλά όχι να αντιγράφει, κάποιο μέρος και/ή όλο το Περιεχόμενο. (ii) δεν θα μπορεί να υπονοεί ότι υποστηρίζουμε έναν τέτοιο διαδικτυακό τόπο ή τις υπηρεσίες ή τα προϊόντα αυτού. (iii) δε θα μπορεί να διαστρεβλώνει/παραπλανεί ως προς την σχέση του με εμάς. (iv) δε θα μπορεί να περιέχει περιεχόμενο το οποίο μπορεί να ερμηνευτεί ως απεχθές, άσεμνο, προσβλητικό, αμφιλεγόμενο ή παράνομο ή ανάρμοστο για κάθε ηλικία. (v) δεν μπορεί να απεικονίζει εμάς ή τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μας, με λανθασμένο, παραπλανητικό, μειωτικό ή αλλιώς προσβλητικό ή δυσάρεστο τρόπο, ή να μας συνδέει με ανεπιθύμητα προϊόντα, υπηρεσίες ή γνώμες. και (vi) δεν μπορεί να συνδέεται με οποιαδήποτε σελίδα του Ιστοχώρου εκτός από την αρχική. Μπορούμε, με μόνη τη διακριτική μας ευχέρεια, να σας ζητήσουμε να αφαιρέσετε οποιαδήποτε σύνδεση με τον Ιστοχώρο, και αφού λάβετε αυτό το αίτημα, πρέπει αμέσως να αφαιρέσετε αυτή τη σύνδεση και να σταματήσετε οποιαδήποτε σύνδεση εκτός αν ξεχωριστά και ρητά έχετε εξουσιοδοτηθεί από εμάς για να επανακτήσετε τη σύνδεση.

Οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη δική σας χρήση του Ιστοχώρου ή οποιουδήποτε μέρους ή/και όλου του Περιεχομένου μας τερματίζει αυτόματα τις περιορισμένες άδειες που αναφέρθηκαν σε αυτήν την Παράγραφο 5 με επιφύλαξη κάθε άλλης εννόμου προστασίας, που προβλέπει το εφαρμοστέο δίκαιο ή αυτοί οι Όροι και οι Προϋποθέσεις.

6.    Οι Υποχρεώσεις και τα Καθήκοντά σας

Όταν εισέρχεστε ή χρησιμοποιείτε τον Ιστοχώρο, πρέπει να συμμορφώνεστε με αυτούς τους Όρους και τις Προϋποθέσεις και τις ειδικές προειδοποιήσεις ή οδηγίες για πρόσβαση ή χρήση που είναι αναρτημένες στον Ιστοχώρο. Πρέπει να ενεργείτε πάντα σύμφωνα με το νόμο, το εθιμικό δίκαιο και με καλή πίστη. Δεν μπορείτε να κάνετε οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση στον Ιστοχώρο ή σε οποιοδήποτε Περιεχόμενο ή στις υπηρεσίες οι οποίες μπορεί να φανούν σε αυτόν τον Ιστοχώρο και δεν μπορείτε να μειώσετε σε καμία περίπτωση την αρτιότητα ή λειτουργία του Ιστοχώρου. Χωρίς να περιορίζεται η γενικότητα οποιασδήποτε άλλης διάταξης αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων, αν παραβιάσετε είτε από αμέλεια είτε με δόλο οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις σας οι οποίες αναφέρονται στους παρόντες Όρους και τις Προϋποθέσεις, καθίστασθε υπεύθυνοι για όλες τις βλάβες και τις ζημίες που μπορεί να προκαλέσετε στη Jo Malone London (Greece) Online, στις θυγατρικές μας, στους συνεργάτες μας ή στους δικαιοπαρόχους μας.

7.    Σύνδεσμοι Τρίτων Μερών

Δεν ευθυνόμαστε για το περιεχόμενο οποιωνδήποτε σελίδων εκτός Ιστοχώρου ή για οποιουσδήποτε διαδικτυακούς τόπους που συνδέονται με ή από τον Ιστοχώρο. Σύνδεσμοι που εμφανίζονται στον Ιστοχώρο είναι μόνο για διευκόλυνση και δεν αποτελούν επιδοκιμασία εκ μέρους μας, των θυγατρικών μας, των συνεργατών μας του αναφερόμενου περιεχόμενου, προϊόντος, υπηρεσίας ή προμηθευτή. Η σύνδεσή σας με ή από οποιαδήποτε σελίδα εκτός του Ιστοχώρου ή με άλλους διαδικτυακούς τόπους γίνεται με δική σας ευθύνη. Δεν είμαστε σε καμία περίπτωση υπεύθυνοι για την εξέταση ή την εκτίμηση τους, και δεν εγγυόμαστε αυτά που προσφέρουν οι σελίδες εκτός του Ιστοχώρου ή οποιοσδήποτε άλλος διαδικτυακός τόπος ο οποίος συνδέεται με ή από τον Ιστοχώρο, ούτε αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη ή υποχρέωση για τις ενέργειες, το περιεχόμενο, τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τέτοιων σελίδων και διαδικτυακών τόπων, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμούς, των πολιτικών τους περί απορρήτου και των όρων και προϋποθέσεών τους. Πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά τους όρους και τις προϋποθέσεις και την πολιτική απορρήτου όλων των σελίδων εκτός του Ιστοχώρου και των άλλων διαδικτυακών τόπων τους οποίους επισκέπτεστε.

8.    Ειδικά Χαρακτηριστικά, Λειτουργία και Γεγονότα

Ο Ιστοχώρος μπορεί να προσφέρει κάποια ειδικά χαρακτηριστικά και λειτουργίες ή γεγονότα (όπως διαγωνισμοί, κληρώσεις ή άλλες προσφορές) που μπορεί (α) να αποτελέσουν αντικείμενο όρων χρήσης, κανόνων και/ή πολιτικών/πρακτικών επιπρόσθετα ή στη θέση αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων. και (β) να προσφερθούν από εμάς ή από τρίτα μέρη. Σε αυτήν την περίπτωση, θα σας ειδοποιήσουμε σχετικά και αν επιλέξετε να επωφεληθείτε από αυτές τις προσφορές, τότε συμφωνείτε ότι η χρήση την οποία κάνετε αυτών των προσφορών θα υπόκειται σε όποιους τέτοιους πρόσθετους ή ξεχωριστούς όρους χρήσης, κανόνες και/ή πολιτικών/πρακτικών.

9.    Υποβολές

Είναι πολιτική μας να απορρίπτουμε αυτόκλητες προτάσεις και ιδέες. Παρά την πολιτική μας σχετικά με τις αυτόκλητες προτάσεις και ιδέες, οποιεσδήποτε διευκρινίσεις, κριτικές, προτάσεις, ιδέες ή άλλες πληροφορίες μας παρέχετε (αθροιστικά εφεξής αναφερόμενες ως « Υποβολές ») θα θεωρούνται σαν να μην υφίστανται επ’ αυτών δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και εμπιστευτικότητας. Σύμφωνα με τους όρους της Πολιτικής Απορρήτου, μας, μεταδίδοντας και ανακοινώνοντας οποιαδήποτε Υποβολή, μας καθιστάτε αποκλειστικούς ιδιοκτήτες της Υποβολής σαν να είχαμε οι ίδιοι δημιουργήσει, αναπτύξει και αναρτήσει την Υποβολή για τους δικούς μας σκοπούς. Επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να αντιγράψουμε, χρησιμοποιήσουμε, αναπαράγουμε, τροποποιήσουμε, προσαρμόσουμε, μεταφράσουμε, δημοσιεύσουμε, εγκρίνουμε, διανείμουμε, πουλήσουμε ή εκχωρήσουμε την Υποβολή με όποιο τρόπο εμείς θεωρούμε κατάλληλο, συμπεριλαμβανομένου αλλά χωρίς περιορισμό αντιγράφοντας ολικά ή εν μέρει, δημιουργώντας παράγωγα από την Υποβολή, διανέμοντας και να εκθέτοντας οποιαδήποτε Υποβολή με οποιαδήποτε μορφή, μέσο ή τεχνολογία, η οποία είτε είναι τώρα γνωστή ή θα αναπτυχθεί στο μέλλον, μόνη ή σαν μέρος άλλων εργασιών, ή χρησιμοποιώντας την Υποβολή στα προϊόντα μας και τις υπηρεσίες ή σε σχέση με αυτές. Αναγνωρίζετε επίσης ότι η Υποβολή σας δεν θα επιστραφεί και εμείς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και όποια ιδέα, αντίληψη, ή τεχνογνωσία συμπεριλαμβάνεται σε αυτήν, χωρίς πληρωμή ή οποιαδήποτε άλλης μορφής αποζημίωση για οποιοδήποτε σκοπό, συμπεριλαμβανομένου, χωρίς περιορισμούς, του να αναπτύσσουμε, κατασκευάζουμε, διανέμουμε και προωθούμε τα προϊόντα.

Αν κάνετε μια Υποβολή, δηλώνετε και εγγυάστε ότι κατέχετε ή διαφορετικά ελέγχετε τα δικαιώματα της Υποβολής σας. Επιπλέον, δηλώνετε και εγγυάστε ότι μία τέτοια Υποβολή δεν συνιστά ή περιέχει ιούς προγραμμάτων, εμπορική διαφήμιση/υποκίνηση, αλυσίδες αλληλογραφίας, μαζικές αποστολές, ή οποιαδήποτε μορφή "spam" (αζήτητη ηλεκτρονική επικοινωνία). Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε λανθασμένη ηλεκτρονική διεύθυνση, να υποδύεστε οποιοδήποτε πρόσωπο ή οντότητα, ή αλλιώς να μας παραπλανείτε ως προς την καταγωγή οποιασδήποτε Υποβολής. Συμφωνείτε να μας αποζημιώσετε για όλες τις απαιτήσεις, οι οποίες τυχόν μπορεί να προκύπτουν από ή σε σχέση με τυχόν απαίτηση οποιουδήποτε δικαιώματος σε οποιαδήποτε Υποβολή ή για κάθε ζημία, η όποια προκύπτει από την Υποβολή.

10.    Περιεχόμενο Χρήστη

Όταν μεταδίδετε, ανεβάζετε (upload), δημοσιεύετε, στέλνετε ηλεκτρονικό μήνυμα ή αλλιώς κάνετε διαθέσιμα δεδομένα, κείμενα, προγράμματα, μουσική, ήχο, φωτογραφίες, γραφικά, εικόνες, βίντεο, μηνύματα ή άλλο υλικό ("Περιεχόμενο Χρήστη") στον Ιστοχώρο, είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για αυτό το Περιεχόμενο Χρήστη. Τέτοιο Περιεχόμενο Χρήστη αποτελεί μία Υποβολή, σύμφωνα με την Ενότητα 9 Υπερσύνδεση. Αυτό σημαίνει ότι όλα τα τρίτα μέρη, και όχι εμείς, είναι αποκλειστικά υπεύθυνα για όλο το Περιεχόμενο Χρήστη που δημοσιεύουν στον Ιστοχώρο. Συμφωνείτε να μην εμπλέκεστε ή βοηθάτε ή ενθαρρύνετε άλλους να εμπλέκονται με τη μετάδοση, το ανέβασμα (uploading), τη δημοσίευση, το να στέλνουν μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή αλλιώς να κάνουν διαθέσιμο στον ιστοχώρο Περιεχόμενο Χρήστη που (α) είναι παράνομο, επιβλαβές, απειλητικό, υβριστικό, παρενοχλητικό, επιζήμιο, δυσφημιστικό, πρόστυχο, άσεμνο, πορνογραφικό, συκοφαντικό, εισβάλλει στην ιδιωτική σφαίρα κάποιου άλλου, είναι απεχθές ή φυλετικά, εθνικιστικά ή αλλιώς απαράδεκτο• (β) δεν έχετε το δικαίωμα να το κάνετε διαθέσιμο σύμφωνα με οποιοδήποτε νόμο ή σύμφωνα με συμβατικές ή οικονομικές σχέσεις• (γ) είναι γνωστό σε σας ότι είναι λάθος, ανακριβές ή παραπλανητικό• (δ) για το οποίο αποζημιωθήκατε ή λάβατε αμοιβή από οποιοδήποτε τρίτο μέρος• (ε) παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικό δικαίωμα ή άλλο ιδιοκτησιακό δικαίωμα οποιασδήποτε πλευράς. Επιπλέον, συμφωνείτε να μην μεταδίδετε, ανεβάζετε (upload), δημοσιεύετε, στέλνετε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ή αλλιώς να κάντε διαθέσιμους ιούς προγραμμάτων, αυτόκλητες ή μη εξουσιοδοτημένες διαφημίσεις, υποκίνηση/προσέλκυση πελατών και διαφημιστικό υλικό, συμπεριλαμβανομένων και αλυσίδων αλληλογραφίας, μαζικών αποστολών, ή κάθε είδους "spam". Περαιτέρω, συμφωνείτε να μην (i) υποδύεστε άλλο πρόσωπο ή οντότητα, ή ψευδώς να αναφέρετε ή άλλως να παραποιείτε την σχέση/σύνδεσή σας με κάθε άτομο ή οντότητα• (ii) παρακολουθείτε ή αλλιώς παρενοχλείτε συμπεριλαμβανομένης της διάδοσης παρενόχλησης άλλου, παγίδευσης ή βλάβης οποιουδήποτε τρίτου προσώπου συμπεριλαμβανομένου του να προκαλείτε βλάβη σε ανηλίκους με οποιοδήποτε τρόπο• (iii) πλαστογραφείτε επικεφαλίδες ή διαφορετικά χειρίζεστε τα προσδιοριστικά ταυτότητας (identifiers) με σκοπό να συγκαλύψετε την προέλευση κάθε Περιεχομένου Χρήστη• (iv) σκόπιμα ή μη σκόπιμα παραβιάζετε οποιοδήποτε εφαρμοστέο τοπικό, κρατικό, εθνικό ή διεθνές δίκαιο• και (v) συλλέγετε ή αποθηκεύετε προσωπικά ταυτοποιήσιμα στοιχεία για άλλους χρήστες.

Δεν εγκρίνουμε ή ελέγχουμε το Περιεχόμενο Χρήστη που μεταδίδεται ή δημοσιεύεται στην Ιστοσελίδα και επομένως, δεν εγγυόμαστε την ακρίβεια, αρτιότητα ή ποιότητα του Περιεχομένου Χρήστη. Σας γνωστοποιούμε ότι χρησιμοποιώντας τον Ιστοχώρο, μπορεί να εκτεθείτε σε Περιεχόμενο Χρήστη το οποίο είναι προσβλητικό, απρεπές ή ενοχλητικό σε σας. Σε καμία περίπτωση δεν θα ευθυνόμαστε καθ’ οιονδήποτε τρόπο για οποιοδήποτε Περιεχόμενο Χρήστη, συμπεριλαμβανομένου, χωρίς περιορισμό, κάθε λάθους ή παράλειψης σε οποιοδήποτε Περιεχόμενο Χρήστη ή τυχόν απώλειας ή ζημίας οποιουδήποτε είδους που πραγματοποιήθηκε από εσάς ως αποτέλεσμα της χρήσης οποιουδήποτε Περιεχομένου Χρήστη που μεταδόθηκε, ανεβάστηκε (uploaded), δημοσιεύθηκε, στάλθηκε με email ή αλλιώς έγινε διαθέσιμο μέσω του Ιστοχώρου.

Αναγνωρίζετε ότι έχουμε το δικαίωμα (αλλά όχι την υποχρέωση) με μόνη την διακριτική μας ευχέρεια να αρνηθούμε να δημοσιεύσουμε ή να απομακρύνουμε κάθε Περιεχόμενο Χρήστη και διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε, να συνοψίσουμε, ή να διαγράψουμε οποιοδήποτε Περιεχόμενο Χρήστη. Χωρίς να περιορίζουμε τη γενικότητα του προηγούμενου ή κάθε άλλης διάταξης αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων, έχουμε το δικαίωμα να αφαιρέσουμε οποιοδήποτε Περιεχόμενο Χρήστη το οποίο παραβιάζει αυτούς τους Όρους και τις Προϋποθέσεις ή με άλλο τρόπο είναι απαράδεκτο και διατηρούμε το δικαίωμα να αρνηθούμε την παροχή υπηρεσιών χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση για οποιουσδήποτε χρήστες παραβαίνουν αυτούς τους Όρους και τις Προϋποθέσεις ή παραβιάζουν τα δικαιώματα άλλων.

11.    Καταγγελίες σε σχέση με πνευματικά δικαιώματα

Σεβόμαστε την Πνευματική Ιδιοκτησία των άλλων. Αν πιστεύετε ότι υλικό σχετικό με πνευματικά δικαιώματα έχει αντιγραφεί με τρόπο ο οποίος αποτελεί παραβίαση της Πνευματικής Ιδιοκτησίας, παρακαλώ στείλτε ένα e-mail ή έγγραφη ειδοποίηση στους Καθορισμένους Αντιπροσώπους μας για παρατηρήσεις για παραβιάσεις και δώστε μας τα ακόλουθα: (i) προσδιορισμό ταυτότητας του υλικού(ων) που έχει αντιγραφεί, το οποίο υποστηρίζετε ότι έχει παραβιαστεί και επιβεβαίωση ότι είστε οι ιδιοκτήτες του πνευματικού αυτού υλικού ή εξουσιοδοτημένοι να ενεργείτε εκ μέρους του ιδιοκτήτη του πνευματικού αυτού δικαιώματος• (ii) μια περιγραφή του υλικού το οποίο ισχυρίζεστε ότι αποτελεί παραβίαση και την θέση αυτού του υλικού στην Ιστοσελίδα• (iii) την διεύθυνσή σας, τον αριθμό του τηλεφώνου και την ηλεκτρονική σας διεύθυνση.

Ο Καθορισμένος Αντιπρόσωπός μας για ειδοποιήσεις αιτημάτων παραβιάσεις πνευματικών δικαιωμάτων είναι ο Θεμιστοκλής Α. Λεστός Λαδάς & Λαδάς. Δικηγόροι, οδός Σόλωνος 125, ΕΛΛ-106 78 Αθήνα, Ελλάδα, Αρ. Τηλ. +302103611548 και 3639834, Αρ. Φαξ: +30 210 3632805, Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: l-l-law@otenet.gr ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΔΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η JO MALONE LONDON (GREECE) ONLINE ΟΤΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΠΑΡΑΒΙΑΣΤΕΙ. ΟΛΑ ΤΑ ΑΛΛΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΔΕ ΘΑ ΛΑΒΟΥΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΜΕΣΩ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΣΤΟ info@jomalone.gr.

12.    Εκπροσώπηση και Εγγυήσεις. Περιορισμός Ευθύνης.

Ο ΙΣΤΟΧΩΡΟΣ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ «ΩΣ ΕΧΕΙ». ΔΕΝ ΚΑΝΟΥΜΕ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΙΣ Ή ΔΙΝΟΥΜΕ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΝΕΝΟΣ ΕΙΔΟΥΣ, ΡΗΤΕΣ Η ΥΠΑΙΝΙΣΣΟΜΕΝΕΣ, ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Ή ΜΕ ΤΟΝ ΙΣΤΟΧΩΡΟ, ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΟΥΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ, ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ, ΡΗΤΟΥΣ Η ΣΙΩΠΗΡΟΥΣ, ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Ή ΜΕ ΤΟΝ ΙΣΤΟΧΩΡΟ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΈΝΩΝ ΑΛΛΑ ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ Ή ΌΡΩΝ ΓΙΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ, ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑ, ΜΗ-ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ Ή ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΕΝΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ, ΠΑΡΑ ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΤΕΤΟΙΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΝΟΜΙΚΑ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ.

ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΟΤΙ, ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΒΑΘΜΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ Ή ΥΠΟΧΡΕΟΙ (ΕΙΤΕ ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΑΜΕΛΕΙΑΣ) ΕΙΤΕ ΑΛΛΩΣ), ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΟΠΟΙΟΣΔΗΠΟΤΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ, ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ (α) ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ• (β) ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Ή ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ• (γ) ΜΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ, ΑΛΛΟΙΩΣΗ, ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ Ή ΑΛΛΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ• (δ) ΑΠΩΛΕΙΑ Ή ΒΛΑΒΕΣ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ, Η ΟΠΟΙΑ ΕΠΗΛΘΕ ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΜΕ Ή ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΤΡΙΤΩΝ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΜΕΣΑ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ• (ε) ΙΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Ή ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΠΕΛΘΟΥΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΚΑΝΕΤΕ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΙΣΤΟΧΩΡΟΥ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΠΕΡΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΕ Ή ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ• (στ) ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΑΝΑΚΡΙΒΕΙΕΣ Ή ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΙΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Ή (ζ) ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΠΕΡΑ ΤΟΥ ΕΥΛΟΓΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΑΣ.

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΩΣ, ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΒΑΘΜΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ, ΔΕΝ ΘΑ ΕΥΘΥΝΟΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑ ΕΜΜΕΣΗ, ΕΙΔΙΚΗ, ΠΟΙΝΙΚΗ ΡΗΤΡΑ, ΤΥΧΑΙΑ Ή ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΗ ΖΗΜΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΦΥΓΟΝΤΟΣ ΚΕΡΔΟΥΣ) ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΟΝ ΙΣΤΟΧΩΡΟ Ή ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟ ΕΣΑΣ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΥΠΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΙΤΕ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ, ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΑΜΕΛΕΙΑΣ) ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΧΑΜΕ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΕΤΟΙΑΣ ΖΗΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η ΜΕΓΙΣΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΜΑΣ ΔΕ ΘΑ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΑ ΕΚΑΤΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΟΛΑΡΙΑ ($100.000) Ή ΤΟ ΙΣΟΠΟΣΟ ΑΥΤΩΝ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΝΟΜΙΣΜΑ.

ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΠΩΣ ΚΑΜΙΑ ΑΞΙΩΣΗ Ή ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠΟ Ή ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ Ή ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΓΕΡΘΕΙ ΑΠΟ ΕΣΑΣ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΕΝΑ (1) ΧΡΟΝΟ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΙΑΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΑΞΙΩΣΗ Ή ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ.

13.    Αποζημίωση

Συμφωνείτε να υπερασπίσετε, αποζημιώσετε και να μας απαλλάξετε από ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία, βλάβη ή έξοδα, συμπεριλαμβανομένης και εύλογης δικαστικής δαπάνης, που απορρέει από όποια αξίωση ή ενέργεια τρίτου μέρους ή απαίτηση που σχετίζεται με τη χρήση από εσάς του Ιστοχώρου ή με παραβίαση αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων. Συμφωνείτε επιπλέον να μας αποζημιώσετε για κάθε ζημία, βλάβη ή έξοδα, συμπεριλαμβανομένων και ευλόγων δικαστικών εξόδων, που προκύπτουν από την χρήση που κάνετε στα λογισμικά ρομπότ, «spiders», «crawlers» ή σε παρόμοια εργαλεία για συλλογή και απόσπαση δεδομένων ή οποιαδήποτε άλλη ενέργεια επιχειρείτε, η οποία επιβάλει μη εύλογο βάρος ή φορτίο στην υποδομή μας.

14.    Διαφωνίες

Αναφορικά με οποιαδήποτε διαφορά σχετική με τον Ιστοχώρο και/ή με αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις, όλα τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις και όλες οι ενέργειες, που προβλέπονται από τους Όρους και τις Προϋποθέσεις θα διέπονται από το δίκαιο της Νέας Υόρκης. Οποιαδήποτε διαφορά η οποία σχετίζεται με οποιοδήποτε τρόπο με ή απορρέει από την επίσκεψή σας στην Ιστοσελίδα και/ή σε αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις θα υπόκειται στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Αθήνας, Ελλάδα.

15.    Συναίνεση για να λαμβάνετε Ηλεκτρονικά Ειδοποιήσεις μέσω Δημοσίευσης στον Ιστοχώρο και μέσω μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Συναινείτε να λαμβάνεται από εμάς τυχόν συμφωνίες, ειδοποήσεις, γνωστοποιήσεις και άλλες επικοινωνίες (αθροιστικά εφεξής αναφερόμενες ως "Ειδοποιήσεις") στις οποίες αυτοί οι Όροι και οι Προϋποθέσεις αναφέρονται, ηλεκτρονικά συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, μέσω e-mail ή δημοσιεύοντας ειδοποιήσεις στον Ιστοχώρο. Συμφωνείται πως όλες οι ειδοποιήσεις τις οποίες σας παρέχουμε ηλεκτρονικά ικανοποιούν οποιαδήποτε νομική αξίωση πως τέτοιου είδους επικοινωνία θα γίνεται γραπτώς. Για να αποσύρετε τη συναίνεσή σας να λαμβάνεται Ειδοποιήσεις ηλεκτρονικά, πρέπει να μας ειδοποιήσετε για την απόσυρση αυτής της συναίνεσης μέσω e-mail στο info@jomalone.gr και να σταματήσετε τη χρήση της Ιστοσελίδας. Σε τέτοια περίπτωση, όλα τα δικαιώματα που σας εξασφάλισαν αυτοί οι Όροι και οι Προϋποθέσεις, συμπεριλαμβάνουν, χωρίς περιορισμούς και τις περιορισμένες άδειες όπως αναφέρονται παραπάνω, στην παράγραφο 5 θα λήξουν αυτόματα. Δυστυχώς, δεν μπορούμε να παρέχουμε τα προνόμια αυτού τού Ιστοχώρου σε οποιοδήποτε χρήστη δεν συναινεί στο να λαμβάνει Ειδοποιήσεις ηλεκτρονικά. Παρακαλώ σημειώστε πως αυτή η συναίνεση του να λαμβάνεται Ειδοποιήσεις είναι εντελώς ξεχωριστή από την όποια επιλογή μπορεί να κάνετε σε σχέση με τη λήψη διαφημιστικών μηνυμάτων. Οι επιλογές σας σχετικές με τη λήψη διαφημιστικών μηνυμάτων αναφέρονται στην πολιτική απορρήτου μας.

16.    Γενικά

Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε πως αυτοί οι Όροι και οι Προϋποθέσεις αποτελούν μία πλήρη και αποκλειστική συμφωνία μεταξύ μας η οποία αφορά τη χρήση του Ιστοχώρου από εσάς, και, αντικαθιστά και διέπει όλες τις προηγούμενες προτάσεις, συμφωνίες ή άλλες επικοινωνίες.

Διατηρούμε το δικαίωμα με μόνη τη διακριτική μας ευχέρεια να αλλάξουμε αυτούς τους Όρους και τις Προϋποθέσεις οποιαδήποτε στιγμή δημοσιεύοντας τις αλλαγές στην Ιστοσελίδα και παρέχοντας ειδοποίηση γι' αυτή την αλλαγή. Οποιεσδήποτε αλλαγές επιδρούν αμέσως κατά τη δημοσίευση στον Ιστοχώρο και την αποστολή ειδοποίησης για αυτή την αλλαγή. Η συνεχιζόμενη από εσάς χρήση του Ιστοχώρου εφ' εξής συνιστά συμφωνία σας σε όλους αυτούς τους αλλαγμένους Όρους και τις Προϋποθέσεις. Μπορούμε, με ή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, να τερματίσουμε οποιοδήποτε από τα δικαιώματα τα οποία παρέχονται με αυτούς τους Όρους και τις Προϋποθέσεις. Πρέπει να συμμορφωθείτε αμέσως με όποια λήξη ή άλλη ειδοποίηση, συμπεριλαμβανομένης, όπως εφαρμόζεται, της παύσης κάθε χρήσης του Ιστοχώρου.

Τίποτα το οποίο εμπεριέχεται σε αυτούς τους Όρους και τις Προϋποθέσεις δε θα ερμηνεύεται σαν να δημιουργεί σχέση αντιπροσωπείας/πρακτορείας, συνεταιρισμό, ή άλλη μορφή κοινής επιχείρησης μεταξύ μας. Η αποτυχία μας να αναζητήσουμε την εκτέλεση από εσάς οποιασδήποτε διάταξης του παρόντος, δε θα επηρεάζει το πλήρες δικαίωμά μας να ζητούμε αυτή την εκτέλεση, οποιαδήποτε στιγμή μετέπειτα, ούτε η παραίτησή μας από μία παραβίαση οποιασδήποτε διάταξης του παρόντος θα θεωρηθεί ή θα είναι παραίτηση από την ίδια τη διάταξη. Στην περίπτωση που κάποια από τις διατάξεις αυτών των Όρων και των Προϋποθέσεων γίνει μη εκτελεστή ή άκυρη σύμφωνα με οποιοδήποτε εφαρμοστέο δίκαιο ή κριθεί τέτοια από οποιαδήποτε διαιτητική ή δικαστική απόφαση, τέτοια μη εκτελεστότητα και ακυρότητα δεν θα καταστήσει αυτούς Όρους και τις Προϋποθέσεις μη εκτελεστούς ή άκυρους σαν σύνολο, αλλά αυτοί οι Όροι και οι Προϋποθέσεις θα τροποποιηθούν, όσο το δυνατόν, από το αρμόδιο δικαιοδοτικό όργανο ώστε να αντανακλούν περισσότερο την αρχική βούληση των μερών όπως αντανακλάται στην αρχική διάταξη.

Αν έχετε οποιαδήποτε απορία σχετικά με τους Όρους και τις Προϋποθέσεις παρακαλούμε στείλτε μας e-mail στο info@jomalone.gr.